Accesați textul integral al cărții Capitalul în România postcomunistă (2018)
Această pagină are ca scop diseminarea rezultatelor și soluțiilor studiului cuprins în cartea Capitalul în România postcomunistă (Florin Georgescu, 2018), apărută sub egida Editurii Academiei Române.

Florin Georgescu Capitalul în România postcomunistă

Volumul 1 - disponibil Aici


Are ca principale teme:

1. Capitalul – concept și mod de formare în România postcomunistă

2. Capitalul – resursă financiară proprie permanentă

3. Capitalul fix – dinamica şi calitatea acestuia


 Volumul 2  - disponibil Aici


Tratează subiecte precum:

4. Capitalul bancar în România – între factor de dezvoltare și sursă de dezechilibru

5. Raportul dintre factorii capital şi muncă – expresie a relaţiei eficacitate‐echitate

6. Privatizarea – pârghie de capitalizare şi creştere a competitivităţii sau sursă de vulnerabilitate a economiei româneşti?


 Volumul 3  - disponibil Aici


Conține următoarele capitole:

7. Fondurile europene în România – sursă de capital sau de finanţare a cheltuielilor curente?

8. Globalizarea, dereglementarea și evoluția capitalului în România

9. Dezvoltarea economico‐socială și capitalul în România

10. Concluzii


Versiunea în limba engleză


Sinteza lucrării, în limba engleză (Editura Academiei Române, 2019), poate fi accesată Aici.Comentarii