Postări

Capitalism si capitalisti fara capital in Romania (2021) - text integral

Imagine
 La această pagină prezentăm cercetarea științifică realizată în cartea  Capitalism și capitaliști fără capital în România  (Florin Georgescu, 2021), publicată sub egida Editurii Academiei Române. Volumul 1 - disponibil  Aici Cuprins: Prefață Capitolul 1. De unde am pornit și unde ne aflăm? 1.1.  Modificări ale volumului și structurii activității economice din România începând cu anul 1990 1.2.  Fluxurile valutare negative cu străinătatea au comprimat venitul național brut (VNB) realizat de români și au sporit PIB distribuit către nerezidenți 1.3.  Structura proprietății ante și post-1989 în corelație cu datoria totală a României 1.4. Degradarea raportului dintre numărul de salariați și cel al pensionarilor 1.5.  Precarizarea factorului muncă – grad de ocupare redus  și pondere scăzută a remunerării salariaților în PIB 1.6.  Evoluția comparativă a nivelului de trai și inegalități în creștere accentuată între cetățeni începând cu 1990 1.7.  Remarci finale   Capitolul 2. Capitalul econom

Accesați textul integral al cărții Capitalul în România postcomunistă (2018)

Imagine
Această pagină are ca scop diseminarea rezultatelor și soluțiilor studiului cuprins în cartea Capitalul în România postcomunistă (Florin Georgescu, 2018), apărută sub egida Editurii Academiei Române. Volumul 1 - disponibil  Aici Are ca principale teme: 1. Capitalul – concept și mod de formare în România postcomunistă 2. Capitalul – resursă financiară proprie permanentă 3. Capitalul fix – dinamica şi calitatea acestuia  Volumul 2  - disponibil  Aici Tratează subiecte precum: 4. Capitalul bancar în România – între factor de dezvoltare și sursă de dezechilibru 5. Raportul dintre factorii capital şi muncă – expresie a relaţiei eficacitate‐echitate 6. Privatizarea – pârghie de capitalizare şi creştere a competitivităţii sau sursă de vulnerabilitate a economiei româneşti?  Volumul 3  - disponibil  Aici Conține următoarele capitole: 7. Fondurile europene în România – sursă de capital sau de finanţare a cheltuielilor curente? 8. Globalizarea, de

Aprecierea dr. Filip Novokmet privind lucrarea Capitalul în România postcomunistă

Imagine
„ Capitalul în România postcomunistă reprezintă un studiu important , care ne va lărgi înțelegerea referitoare la formarea, după comunism, a capitalului în economia de piață din Europa de Est. Domnul Georgescu a realizat o muncă remarcabilă, prin strângerea unei cantități imense de date statistice privind capitalul și veniturile în România postcomunistă și a efectuat o analiză de tip expert riguroasă. În consecință, ni se oferă serii macroeconomice detaliate (cartea are în total 1055 de pagini), care creează o imagine completă asupra metamorfozării capitalului în perioada critică a istoriei recente a României, caracterizată prin tranziție și privatizare, deschidere internațională și aderarea la UE. Cartea merge dincolo de această contribuție impresionantă și oferă o analiză detaliată a modelelor economice, furnizând recomandări concrete de politici. Domnul Georgescu este, fără îndoială, persoana potrivită pentru a efectua o astfel de cercetare aprofundată, datorită înțelegerii sale