Postări

Accesați textul integral al cărții Capitalul în România postcomunistă (2018)

Imagine
Această pagină are ca scop diseminarea rezultatelor și soluțiilor studiului cuprins în cartea Capitalul în România postcomunistă (Florin Georgescu, 2018), apărută sub egida Editurii Academiei Române.


Volumul 1 - disponibil Aici
Are ca principale teme:

1. Capitalul – concept și mod de formare în România postcomunistă

2. Capitalul – resursă financiară proprie permanentă

3. Capitalul fix – dinamica şi calitatea acestuia


 Volumul 2  - disponibil Aici
Tratează subiecte precum:

4. Capitalul bancar în România – între factor de dezvoltare și sursă de dezechilibru

5. Raportul dintre factorii capital şi muncă – expresie a relaţiei eficacitate‐echitate

6. Privatizarea – pârghie de capitalizare şi creştere a competitivităţii sau sursă de vulnerabilitate a economiei româneşti?


 Volumul 3  - disponibil Aici
Conține următoarele capitole:

7. Fondurile europene în România – sursă de capital sau de finanţare a cheltuielilor curente?

8. Globalizarea, dereglementarea și evoluția capitalului în România

9…

Aprecierea dr. Filip Novokmet privind lucrarea Capitalul în România postcomunistă

Imagine
Capitalul în România postcomunistă reprezintă un studiu important, care ne va lărgi înțelegerea referitoare la formarea, după comunism, a capitalului în economia de piață din Europa de Est. Domnul Georgescu a realizat o muncă remarcabilă, prin strângerea unei cantități imense de date statistice privind capitalul și veniturile în România postcomunistă și a efectuat o analiză de tip expert riguroasă. În consecință, ni se oferă serii macroeconomice detaliate (cartea are în total 1055 de pagini), care creează o imagine completă asupra metamorfozării capitalului în perioada critică a istoriei recente a României, caracterizată prin tranziție și privatizare, deschidere internațională și aderarea la UE. Cartea merge dincolo de această contribuție impresionantă și oferă o analiză detaliată a modelelor economice, furnizând recomandări concrete de politici. Domnul Georgescu este, fără îndoială, persoana potrivită pentru a efectua o astfel de cercetare aprofundată, datorită înțelegerii sale unic…