Aprecierea dr. Filip Novokmet privind lucrarea Capitalul în România postcomunistă


Filip Novokmet Florin Georgescu Capitalul in Romania postcomunistaCapitalul în România postcomunistă reprezintă un studiu important, care ne va lărgi înțelegerea referitoare la formarea, după comunism, a capitalului în economia de piață din Europa de Est. Domnul Georgescu a realizat o muncă remarcabilă, prin strângerea unei cantități imense de date statistice privind capitalul și veniturile în România postcomunistă și a efectuat o analiză de tip expert riguroasă. În consecință, ni se oferă serii macroeconomice detaliate (cartea are în total 1055 de pagini), care creează o imagine completă asupra metamorfozării capitalului în perioada critică a istoriei recente a României, caracterizată prin tranziție și privatizare, deschidere internațională și aderarea la UE. Cartea merge dincolo de această contribuție impresionantă și oferă o analiză detaliată a modelelor economice, furnizând recomandări concrete de politici. Domnul Georgescu este, fără îndoială, persoana potrivită pentru a efectua o astfel de cercetare aprofundată, datorită înțelegerii sale unice a situației și provocărilor cu care se confruntă economia și societatea românească. Într-o expunere coerentă, acesta oferă – prin prisma naturii multilaterale a capitalului și luând tot timpul în considerare implicațiile asupra formării și restructurării acestuia – evaluarea reformelor și politicilor din timpul tranziției, a comportamentului antreprenorial, a echilibrului dintre capital și muncă în economie, inclusiv referiri elaborate privind rolul investițiilor străine. Constatările cărții sunt importante pentru procesul de convergență și sustenabilitate a creșterii pe termen lung a României. Pe scurt, Capitalul în România postcomunistă este o carte puternică, reprezentând o piatră de temelie indispensabilă pentru viitoarele studii asupra realității sociale românești.”


Dr. Filip Novokmet, Cercetător științific World Inequality Database și World Inequality Laboratory - conduse de prof. dr. Thomas Piketty în calitate de co-director
Comentarii