Capitalism si capitalisti fara capital in Romania (2021) - text integral

 La această pagină prezentăm cercetarea științifică realizată în cartea Capitalism și capitaliști fără capital în România (Florin Georgescu, 2021), publicată sub egida Editurii Academiei Române.


Florin Georgescu Capitalism si capitalisti fara capital in Romania

Volumul 1 - disponibil Aici


Cuprins:

Prefață

Capitolul 1. De unde am pornit și unde ne aflăm?

1.1.  Modificări ale volumului și structurii activității economice din România începând cu anul 1990

1.2.  Fluxurile valutare negative cu străinătatea au comprimat venitul național brut (VNB) realizat de români și au sporit PIB distribuit către nerezidenți

1.3.  Structura proprietății ante și post-1989 în corelație cu datoria totală a României

1.4. Degradarea raportului dintre numărul de salariați și cel al pensionarilor

1.5.  Precarizarea factorului muncă – grad de ocupare redus  și pondere scăzută a remunerării salariaților în PIB

1.6.  Evoluția comparativă a nivelului de trai și inegalități în creștere accentuată între cetățeni începând cu 1990

1.7.  Remarci finale

 

Capitolul 2. Capitalul economiei reale din România 

2.1.  Capitalul – pilonul fundamental al economiei de piață

2.2.  Polarizare foarte accentuată a capitalului în economia reală 

2.3.  Creșterea economică și facilitățile fiscale acordate în perioada 2017–2019 nu au îmbunătățit comportamentele defectuoase ale antreprenorilor

2.4.  Grad scăzut de bancabilitate a firmelor

2.5.  Analiza structurală a companiilor aparținând primilor 100 de antreprenori români

2.6.  Bursa de valori românească – activitate scăzută și firme cu vulnerabilități

2.7.  Investițiile străine directe – insuficiente ca volum și cu o structură ineficace

2.8.  Remarci finale Volumul 2  - disponibil Aici


Cuprins:

Capitolul 3. Corelația dintre structura de finanțare a firmelor din România și formarea capitalului fix în economia reală 

3.1.  Structura de finanțare a firmelor și nivelul producției

3.2.  Stocul de capital din economie și situația finanțării firmelor din România

3.3.  Analiza corelației dintre performanța economică a societăților comerciale, rata investițiilor și nivelul îndatorării

3.4.  Economia ascunsă și impactul asupra formării capitalului

3.5.  Remarci finale

 

Capitolul 4 Stimulii fiscali și privind veniturile provoacă dezechilibre într-o economie de piață parțial funcțională

4.1.  Teoriile supply-side și demand-side privind susținerea creșterii economice și a ocupării forței de muncă

4.2.  Decizii de politică fiscală aplicate în perioada 2013–2019

4.3.  Decizii privind politica salarială și cea a pensiilor

4.4.  Efectele facilităților fiscale acordate antreprenorilor asupra activității firmelor acestora

4.5.  Remarci finale

 

Capitolul 5. Redistribuirea redusă încetinește creșterea economică și provoacă puternice tensiuni sociale

5.1.  Funcțiile finanțelor publice

5.2.  Funcția de redistribuire a finanțelor publice

5.3.  Impozitarea progresivă și redistribuirea

5.4.  Cuantificarea acțiunii funcției de redistribuire

5.5.  Funcția de redistribuire în România. Analiză comparativă cu alte state europene

5.6.  Remarci finale

 

Capitolul 6 Teoria formelor fără fond. Proiectul de țară al României 

6.1. Teoria formelor fără fond

6.2. Psihologia poporului român

6.3. Proiectul de țară al României


 Prezentarea (sinteza) principalelor concluzii  - disponibilă Aici


Volumele în limba engleză


Lucrarea în limba engleză (Editura Academiei Române, 2022), poate fi accesată Aici.


Comentarii