Despre acest blog
Capitalul in Romania postcomunista Florin Georgescu

Această pagină are ca scop diseminarea rezultatelor și soluțiilor studiului cuprins în cartea Capitalul în România postcomunistă, apărută sub egida Editurii Academiei Române (2018).

Preocupările mele privind analiza situației financiare a economiei reale datează din anii 1980, examinarea acestor evoluții realizând-o atât în calitate de practician, ca inspector financiar în cadrul Ministerului Finanțelor, cât și de cadru didactic la Catedra de monedă a Facultății de Finanțe din ASE București. 

În acest context, teza de doctorat susținută în anul 1989 s-a axat pe analiza capacității de plată și a echilibrului bănesc ale întreprinderii, pe baza informațiilor selectate de la 130 de unități economice, iar cercetarea a continuat în mai multe direcții, publicând ulterior, în formulă sinoptică, studii științifice, inclusiv două cărți: Starea economico-socială a României în anul 2000 (Editura Expert, 2002) și Starea economico-socială a României în anul 2004 (Editura Expert, 2018).

Detalii despre activitatea mea științifică și profesională se pot consulta Aici.


Comentarii